top of page
logo-2-300x300.png

NLG

> LEVEL 5- Event Registration

SIGN IN   

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

ENERGY SOURCE

NLG LOP 5
BUENA PARK, CA

Screenshot 2023-04-29 at 5.05.12 PM.png
Copy-of-IMG_3416-2-scaled-e1627284804447.jpg
NLG University Logo.png

Welcome to NLG New Era

 LQ Vũ Trụ. Kỷ nguyên mới - Lop 5
 

LỚP 5 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI

CHÚ PHÚC DẠY TRỰC TIẾP TẠI CALIFORNIA, HOA KỲ

 

Thời gian: Từ 8.30 đến 17.00 Ngày 15.07.2023 đến 27.07.2023

Địa điểm: Trung tâm NLG Global

8781 Knott Avenue, Buena Park, CA 90620

TB Lop5.png

* Thành phần đăng ký ghi danh để được xét duyệt vào Lớp 5: 

1.  Học viên Lớp 4 trực tiếp Thái Lan 2

2.  Học viên Lớp 4 trực tiếp đã tham gia buổi học nâng cấp ngày 23.04.2023.

 

* Form đăng ký xét duyệt được thông báo trên các kênh Telegram Lớp 4 của NLG Global vào ngày 28.04.2023: https://bit.ly/3NldPbv

* Đóng góp: $2400/1 học viên/13 ngày học

Tất cả số tiền thu được, sau khi thanh toán các khoản phí tổ chức sẽ được gửi vào quỹ hoạt động của NLG Global.

* Quý Học viên được duyệt sẽ có email xác nhận và hướng dẫn đóng chi phí qua phương thức tại website: www.nlgevent.com

*  Học viên chú ý khi đăng ký thông tin vui lòng ghi rõ Họ tên theo ý học viên mong muốn. Phần này thể hiện như thế nào sẽ được sử dụng làm bằng cho học viên như vậy (Ví dụ Họ trước, tên sau hoặc ngược lại).

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc số Hotline NLG tại Mỹ: +1 408 475 1651 (Telegram)

28.04.2023

Trân trọng,   

NLG Energy Source Global

Screen Shot 2022-04-23 at 7.04.55 PM.png
IMG_0215 copy.jpeg
Screen Shot 2022-07-04 at 2.12.43 PM.png
housl-rounds-3041-hor-clsc.jpg

LEVEL 5 NLG COSMIC DIVINE LIGHT OF NEW ERA ANNOUNCEMENT 

MR. LE TEACHING IN-PERSON IN CALIFORNIA, USA

🔸Date: July 15, 2023 to July 27, 2023

🔸Time: From 8.30 to 17.00 (local time) 

📍Location: NLG Global Center

8781 Knott Avenue, Buena Park, CA 90620

 

*Requirements to register for Level 5:

 

1. Students who completed in-person Level 4 -Thailand 2 course

 

2. Students who completed in-person Level 4 classes and received the upgrade frequency on April 23, 2023

 

*The application for review will be announced on NLG Global Level 4 Telegram channels on April 28, 2023: https://bit.ly/3NldPbv

 

* Contribution: $2600/per student/13 days course

All contributions, after payment of the event’s fees, will be deposited into the NLG Global operating fund

 

* Approved participants will receive a confirmation email and instructions to pay the course fees via the method at the website: www.nlgevent.com

 

* Attention: 

When registering for level 5, please specify your full name as desired. This section will be used for your diploma upon graduation (e.g., Last name-First name, First name-Last name, or vice versa).

 

For any questions, please contact NLG Hotline in the US: +1 408 475 1651 (Telegram)

 

April 28, 2023

Best regards,

NLG Energy Source Global

Cosmic divine light - level 5
 

IMG_0722.jpeg
IMG_0713.jpeg
Anchor 1
Screen Shot 2022-04-03 at 9.04_edited.jp

NLG Event Support Line:  

Main Support: 408.475.1651​

NLG Travel Booking:  

 Coming Soon!!

bottom of page