top of page
logo-2-300x300.png

>> Cong Thuc Tieng VN

SIGN IN   

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

ENERGY SOURCE

NLG

Copy-of-IMG_3416-2-scaled-e1627284804447.jpg

NLG LOP 1
Graduates Access

Welcome to NLG New Era

Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học kích hoạt Lớp 1. Nếu bạn đã hoàn thành Kích hoạt Cấp độ 1 với NLG online, thì vũ trụ đã chọn cấp cho bạn quyền truy cập vào những kho báu sau đây để mang lại lợi ích cho bạn, gia đình bạn và nhân loại. Hãy thực hành hàng ngày 3 công thức.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer.  

I

 LQ Vũ Trụ. Kỷ nguyên mới - Lop 1

Screen Shot 2022-04-21 at 2.23.10 PM.png

3
NLG CÔNG THỨC 
Luyện Tập Hàng Ngày

<Click vào hình để chọn>

Screen Shot 2022-04-03 at 9.04_edited.jp
Hanh Thuc cua CT
Cong Thuc tu Chua Lanh L1
Cong Thuc Kich Te BG L1
Cong Thuc Chua Lanh N Than L1

Công Thức- Huong Dan- Overview (VN)

<Xinh Click 'Unmute' on YT video de phat am>

Unknown.png

NLG Lop1 
Review

Screen Shot 2022-04-25 at 9.18.11 AM.png

Here are the post recorded  Level 1 Classes for activated members to review. Make it a good habit to go over  the courses a second time.

Chu Phuc's special activation class 1 &2 in Houston, it is recommended that you go over the full online course before you head to Florida. (Plus Practice your 3 Formula Daily)

<Click vào hình để chọn>

3-CNGTHCCHUYNHATTCCCBINTHCOVID19CNGCCBNHTRNGKHC-1644912597.png

NHAN VIDEO HO TRO THEM VE SU HIEU BIET CUA NLG VA CONG THUC 

Screen Shot 2022-04-24 at 9.16.42 AM.png
bottom of page