top of page
logo-2-300x300.png

>> Công thức tiếng Việt 

NLG

ENERGY SOURCE

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

SIGN IN   

Copy-of-IMG_3416-2-scaled-e1627284804447.jpg

NLG LOP 1
Graduates Access

Welcome to NLG New Era

Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học kích hoạt Lớp 1. Nếu bạn đã hoàn thành kích hoạt Cấp độ 1 với NLG online, thì vũ trụ đã chọn cấp cho bạn quyền truy cập vào những kho báu sau đây để mang lại lợi ích cho bạn, gia đình bạn và nhân loại. Hãy thực hành hàng ngày 3 công thức.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer.  

I

 Linh Quang Vũ Trụ Kỷ nguyên mới - Lớp 1

Screen Shot 2022-04-21 at 2.23.10 PM.png
Sky


 CÔNG THỨC NLG
Luyện Tập Hàng Ngày

<Click vào hình để chọn>

Screen Shot 2022-04-03 at 9.04_edited.jp
1
Công thức KH TBN
3
4
5
6
7

Công Thức-Hướng Dẫn- Overview (VN)

< Click 'Unmute' on YT video để mở âm thanh>

Unknown.png

NLG Lop1 
Review

Screen Shot 2022-04-25 at 9.18.11 AM.png

Here are the post recorded  Level 1 Classes for activated members to review. Make it a good habit to go over  the courses a second time.

Chu Phuc's special activation class 1 &2 in Houston, it is recommended that you go over the full online course before you head to Florida. (Plus Practice your 3 Formula Daily)

<Click vào hình để chọn>

3-CNGTHCCHUYNHATTCCCBINTHCOVID19CNGCCBNHTRNGKHC-1644912597.png

CÁC VIDEO HỖ TRỢ THÊM KIẾN THỨC VỀ  NLG VÀ CÔNG THỨC 

Screen Shot 2022-04-24 at 9.16.42 AM.png
bottom of page