top of page
logo-2-300x300.png

NLG

ENERGY SOURCE

>>Tieng VN

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

SIGN IN   

IMAGE 2022-05-15 00_52_18.jpg

NLG BAN HO TRO
Graduates Access

Welcome to NLG New Era

Screen Shot 2022-04-25 at 11.24_edited.j
Screen Shot 2022-04-21 at 2.23.10 PM.png
Screen Shot 2022-04-25 at 9.24.09 AM.png

'Quí  Vị  Không Có Ăn  Gian Dược

Dau!!'

 LQ Vũ Trụ. Kỷ nguyên mới 

Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ NLG của chúng tôi, được tạo ra để giúp tăng luồng thông tin giữa tất cả các thành viên của chúng tôi trên toàn cầu. Trang web này dành riêng cho các nhà lãnh đạo mở rộng của NLG để nó có thể cung cấp các công cụ và 1,2,3 bước đơn giản để phát triển tất cả các thành viên mới và cũ của chúng tôi, những người không hiểu biết về công nghệ hoặc không phải là thành viên của bất kỳ nhóm hỗ trợ mạnh mẽ nào trên Viber , Facebook, Telegram. Vui lòng sử dụng trang web này như một tài liệu tham khảo trong tương lai cho tất cả các sự kiện sắp tới trong tương lai cũng như trang web NLG chính của chúng tôi.  Chúc cho hành trình của mọi người với NLG luôn thành công tốt đẹp ...

                                                                                -Brandon Trung Le

Screen Shot 2022-04-25 at 11.24_edited.j

NLG 2022 Hanh Huong 
'Where is Chu Phuc NLG?'

<Click vào hình để chọn>

NLG Map 2022.png
IMG_0211.jpeg
IMG_0223.jpeg
IMG_0216.jpeg
Screen Shot 2022-04-25 at 12.14.13 PM.png

URL:    CONG THUC- FORMULA

Lop 1:       www.nlglop1.us                                                                               Lop 2:       www.nlglop2.us        

 

Lop 3:       www.nlglop3.life                                

@please note to share each link only after they have taken each level of the NLG activation course.

*accessing the link from an iPad/laptop is the best. Cellphones might be limited in features.

Screen Shot 2022-04-03 at 9.04_edited.jp

<Click vào hình để chọn>

Thu Vien NLG (Media)
Nhan Video Nen Lưu Lai

3-CNGTHCCHUYNHATTCCCBINTHCOVID19CNGCCBNHTRNGKHC-1644912597.png

Coming Soon. Current  Version 5.0.1 *Released
*New update will be Q&A of common question
*Comment and Sharing Box
*More Video Library to share worthy Testimonials and Knowledge through NLG
*Support info & Live Online Chat Support
Direct Links to Upcoming Events with all the support info.
& Much, Much, More...
 

Screen Shot 2022-04-25 at 9.18.11 AM.png
bottom of page